Cele i Misja

Misja Fundacji Ten Shin Kai

Edukacja kulturowa w zakresie etyki, sprawności fizycznej, akceptacji społecznej, dbania o wspólny potencjał środowiskowy oraz rozwój twórczy, poprzez edukację sportowo-rekreacyjną opartą o tradycyjne sztuki japońskie, ze szczególnym uwzględnieniem japońskich szkół Budo.

Cele Strategiczne Fundacji na lata 2020 – 2025

  • To budowanie społeczeństwa dbającego o środowisko i jednostkę, upowszechnianie wartości etycznych i moralnych, stymulowanie i motywowanie do samodoskonalenia.
  • Propagowanie, upowszechnianie i rozwijanie alternatywnej rekreacji i kultury fizycznej. Zwiększenie dostępu do kultury Japonii i lepsze jej zrozumienie.
  • Rozszerzenie wiedzy o kulturze wschodu w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.
  • Cele realizowane są stopniowo, za pomocą różnorodnych aktywności Fundacji tj. Zajęcia, warsztaty, pokazy, występy, prelekcje, wyjazdy dla młodzieży i dorosłych.
  • Podczas naszych zajęć poruszane są różnorodne tematy, mające na celu przeniesienie pozytywnych aspektów kultury wschodu na naszą edukację.