Aikido – Co to takiego?

Uczymy się Aikido według japońskiego przekazu mistrza Endo Seishiro (Seiszirou) 8Dan Aikido Aikikai.

Definicja aikido (jap. 合気道 aikidō; to trzy słowa Ai (合) „harmonia”, Ki(気) „Energia” , Dou (道) Droga) – japońska sztuka walki lub metoda walki wręcz, bez broni lub z użyciem Miecza (bokken), krótkiego kija (Jou), stosowana w obronie, przed jednym albo kilkoma uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi przeciwnikami. Założyciel (Morihei Ueshiba) rozwijał swoją sztukę walki przez większą część życia. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku nauczał jej pod nazwą aiki-bujutsu a następnie aiki-budō . W 1944 po raz pierwszy użył na jej określenie nazwy aikido. Ostatecznie system dostał swoją nazwę , dzięki temu, że założyciel stosował wszystkie swoje techniki w oparciu o zasady Ai Ki.