Wsparcie pedagogiczne dla dzieci Ukrainy

Nasza fundacja podejmuje się organizacji opieki  dzieci i młodzieży, która przyjeżdża do nas z Ukrainy.

Fundusze które tutaj zbieramy, powinny nam wystarczyć na doraźną pomoc, przez najbliższe trzy miesiące.

Osoby chętne do pomocy, w zakresie podstawowej opieki pedagogicznej, i instruktorskiej zapraszamy do grupy na facebooku facebook.com/groups/113…

Żebyśmy mogli utrzymać pomoc dla uchodźców prosimy, każdego kto ma taką możliwość o wsparcie.

Pieniądze w całości zostaną wykorzystane na:

– przygotowanie infrastruktury edukacyjnej 

-zapewnienie podstawowych warunków do organizacji opieki dziennej oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Każdy gest się liczy i każda pomoc jest cenna.

Z naszej strony będziemy organizować i koordynować grupę osób mogących zapewnić bezpieczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

-pedagogów

-trenerów sportu

-instruktorów rekreacji

-animatorów czasu wolnego

-wychowawców

-harcerzy

Kiedy ludzie dostaną bezpieczne miejsce do spania i jedzenia, nasza pomoc będzie nieoceniona.

Jest niezwykle ważne by każde dziecko, młodzież, czy osoby potrzebujące, przez pierwsze chwile pobytu tutaj, mogli się oderwać myślami od wojny która ogarnęła ich dom.