informacja o opłatach

Opłata jest to ryczałt za jeden miesiąc, jest zależna od ilości treningów w których zamierza się uczestniczyć tygodniowo

Ilość treningów
w tygodniu
Dorośli Młodzież
13-17 lat
Dzieci
4-12 lat
1-2160 zł140 zł140 zł
3-4220 zł200 zł200 zł
tabela opłat miesięcznych za udział w zajęciach

Nowych członków klubu obowiązuje dodatkowa, jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości   60 PLN.

Opłata za uczestnictwo w pojedynczym trening wynosi 40 PLN.

Składki należy wpłacać do 10 dnia miesiąca, za który dokonywana jest opłata na konto fundacji, koniecznie z dopiskiem za kogo, w której grupie dana osoba ćwiczy oraz za który miesiąc: 

Fundacja Ten Shin Kai
ul. Odolańska 17 lok U2
02-562 Warszawa

Santander bank  numer konta: 62 1090 1870 0000 0001 4970 6761

Tytułem:      Opłata za trening Aikido/jujutsu dorośli/młodzież/dzieci  miesiąc ………… (za który miesiąc jest opłata) 2022 (rok bieżący)

  1. W przypadku odwołania więcej niż jednego treningu w miesiącu grupy treningowej do której należy klubowicz oraz braku możliwości uzupełnienia treningu wraz z inną grupą przysługuję mu 10% zniżki w składce za kolejny miesiąc
  2. Podtrzymanie członkostwa 30 PLN miesięcznie (przy absencji na treningach). Podtrzymanie członkostwa nie obowiązuje w okresie wakacyjnym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (lipiec, sierpień) oraz studentów do 25 roku życia (lipiec, sierpień, wrzesień).
  3. Przy nie dochowaniu ustalonego terminu płatności (jeżeli nie uzgodniono inaczej terminem jest  10 dzień danego miesiąca) nie przysługuje żadna forma zniżki oraz należy uiścić 10 PLN tytułem kary umownej.
  4. Opłata za uczestnictwo w pojedynczym trening wynosi  40 PLN.
  5. Zwolnienie z jednej miesięcznej składki (równej składce z poprzedniego miesiąca): przysługuje każdemu klubowiczowi, który przyprowadzi jedną nową osobę do klubu, a ta zapiszę się, opłaci wpisowe oraz jeden miesiąc treningów.