Trzeci list od Sensei Endo (o Covid-19)

Zjednocz się ze wszechświatem, ucz się od wspaniałej przyrody” To są słowa założyciela Aikido.

Ostatnio myślę, że kiedy jesteśmy w stanie bez przywiązania , doskonała bezinteresowność i bezstronność, sprawiają, że nasz umysł staje się absolutnie pasywny, a to pozwala pozostawiać wszystko sile innych, czujemy się zjednoczeni z wszechświatem i możemy uczyć się od wielkiej natury.

Wyeliminowanie COVId-19 wydaje się niemożliwe.

My ludzie stawiliśmy czoła wielu wirusom, i żyliśmy z nimi. W czasach kiedy cały świat jest ze sobą blisko, musimy stać się skromni i nauczyć się jak żyć z wirusem w harmonii.

Dzięki zrelaksowanemu i elastycznemu treningowi “Kimusubi Aiki”, wzmocniłem swój fizyczny rdzeń i rozwinąłem poczucie Kimusubi.

Ci którzy potrafią się dostosować, mogą przetrwać. (Darwin)

Mam nadzieję zobaczyć was wkrótce.

14 Maja 2020 roku

Seishiro Endo

Tłumaczenie: Przemyław Antczak

Redakcja: Piotr Linca

Tekst oryginalny